Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

bredtransport

Om du har en transport som är tyngre, bredare eller längre än vad som är tillåtet enligt 4 kap trafikförordningen (1998:1276) ska du ansöka om transporttillstånd.

Trafikförordningens vikt-, bredd- och längdbestämmelser gäller på alla gator och vägar i tätorter samt allmänna vägar. Enskilda vägar berörs ej av dessa bestämmelser.

Ansökan

Berör transporten endast en kommun ska ansökan skickas till den kommunen där transporten ska ske. Berör däremot transporten flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverkets regionkontor i den region där transporten startar.

Här finner du ansökningsblankett samt länk till Trafikverket där du kan läsa om vilka regler som gäller.

Trafikverket

Ansökningsblankett

Avgifter

Kontakt

Har du frågor eller funderingar angående transporttillstånd? Då kan du kontakta Gatuenheten via E-post emil.gothlund@bollnas.se