Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Just nu pågår ett viktigt arbete i Bollnäs kommun. Förra året antogs den fördjupade översiktsplanen för Bollnäs stad och nu går vi vidare med att göra fördjupade översiktsplaner för Arbrå och Kilafors.
Vi kommer att ha en digital medborgarenkät även för Kilafors. Håll utkik!

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Erik Lundh, planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post