Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Just nu pågår ett viktigt arbete i Bollnäs kommun. Förra året antogs den fördjupade översiktsplanen för Bollnäs stad och nu går vi vidare med att göra fördjupade översiktsplaner för Arbrå och Kilafors.

Delta i en enkät om Arbrås framtid - ta chansen att vinna Bollnäscheckar!
Du är vår medspelare i samhällsutvecklingen. Därför vill vi få kunskap om dina önskemål, prioriteringar och synpunkter om framtiden för Arbrå och närliggande områden. Dina förslag och synpunkter kan vi ta med oss i arbetet med den kommande fördjupade översiktsplanen för Arbrå. Det gör vi genom en digital enkät. De tre bästa och mest utförliga inkomna förslagen vinner Bollnäscheckar! För att delta svarar du på enkäten via länken nedan. Enkäten är öppen fram till och med 28 februari. Välkommen med dina önskemål och synpunkter!

Enkäten om Arbrås framtid

Om enkäten
Enkätverktyget är för oss en ny samrådsmetod som vi testar med anledning av samhällsläget. Du behöver inte gå igenom alla flikar om du inte vill. Det går också bra att svara på de olika delarna vid olika tillfällen. Kom ihåg att spara varje flik för sig! Du kan välja att svara på enkäten anonymt, men då har du inte chansen att vinna Bollnäscheckar. I slutet av enkäten kommer det att finnas en fråga där du får utvärdera hur du upplevde verktyget.

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Erik Lundh, planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post