Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Bollnäs kommun står inför ett generationsbyte där vi inom de närmaste åren kommer att behöva rekrytera ett stort antal nya medarbetare. De områden där vi har störst behov är inom socialförvaltningen i form av omvårdnadspersonal och inom individ- och familjeomsorgen.

Skola och förskola är ytterligare områden där vi kommer att ha stora behov av att rekrytera i framtiden.

För mer information om respektive område och om du vill skicka in intresseanmälan, klicka på underrubrikerna till vänster. 

Sverigesviktigastejobb


Arbeta som vikarie i Bollnäs kommuns förskolor och grundskolor