Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Kostnadsfri förskola är en del av förskolans verksamhet (Skollagen 8 kap 4§) och omfattar minst 525 avgiftsfria timmar om året. Den är obligatoriskt för kommunen att anordna, men frivillig för barnen att delta i.

Bollnäs kommun erbjuder 3−5-åringar plats i förskola 15 timmar per vecka under tiden 1 september till och med 31 maj då barnen är på förskolan tre timmar om dagen, vanligtvis mellan kl 8 och 11. Detta erbjuds från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Totala antalet timmar kan variera beroende på årets kalenderdagar, men är aldrig under 525 timmar per år.

Även de barn som är inskrivna i den pedagogiska omsorgen (familjedaghem) erbjuds att delta i förskolans utbildning två dagar per vecka.

Bra att veta

  • Det är kommunerna själva som beslutar om organisationen av verksamheten utifrån barnens bästa och lokala förutsättningar.
  • Barn som redan har plats i förskolan deltar automatiskt i kostnadsfri förskola. Tid utöver 15 timmar per vecka debiteras enligt reducerad taxa under tiden 1 september–31 maj.
  • Kostnadsfri förskola anordnas inte i särskilda grupper utan ingår i förskolans ordinarie verksamhet.
  • Förskolans verksamhet planeras, genomförs, utvärderas och utvecklas i förhållande till de uppställda målen i förskolans läroplan (Lpfö 18).
  • Vid t ex sjukdom, helgdagar m m under innevarande vecka kan inte outnyttjad tid ersättas med ny tid.

pdfKostnadsfri förskola 2020/2021 554.08 KB

Tyck till här!