Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Påverka Bollnäs kommuns framtid,
svara på vår enkät!
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Nu är upphandlingen genomförd av leverantör för hyra av utrustning till Bollnäs kommuns gymanläggningar.

Fem anbudsgivare lämnade anbud och utvärderingen genomfördes som omvänd utvärdering med hänsyn tagen till pris i stigande ordning.
De två anbuden med lägst pris utvärderades och anbudsgivaren Concept Motion AB uppfyller alla krav och tilldelas avtalet. Tanken är att kommunen ska kunna skriva avtal med företaget i slutet av juni. Inriktningen är att Bollnäs kommuns gymanläggningar ska kunna öppna verksamheterna för sina kunder, med den nya utrustningen på plats, från och med den 1 oktober i år.