Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Vi söker
semestervikarier!
Skicka din ansökan idag
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Upplev vintern i Bollnäs Kommun!

Det senaste året har arbetslösheten bland utrikesfödda i Bollnäs kommun minskat. Även gruppen långtidsarbetslösa, det vill säga de som stått utanför arbetsmarknaden 24 månader eller längre, har minskat. Ett lyckat samarbete mellan Bollnäs kommun och Arbetsförmedlingen med extratjänster är en viktig del av förklaringen.

– Vi i Bollnäs kommun arbetar långsiktigt, målmedvetet och strategiskt med arbetsmarknadsfrågor tillsammans med Arbetsförmedlingen, Bollnäs Folkhögskola och Hälsinglands Utbildningsförbund. Att långtidsarbetslösheten samt arbetslösheten bland utrikesfödda minskar är bland annat ett resultat av det samarbetet, något som vi är stolta över, säger Marie Centerwall (S), kommunalråd.

I januari 2020 var antalet arbetslösa utrikesfödda 719 personer i Bollnäs kommun. I januari 2021 hade gruppen minskat till 630 personer, en minskning med 89 personer. Motsvarande siffor för långtidsarbetslösa, där också utrikesfödda ingår, var 232 i januari 2020 respektive 207 vid utgången av 2020, 25 personer färre under året.

– Något som också bidrar vårt fina resultat och som vi gärna vill lyfta fram, är det goda samarbetet och de bra individuella relationerna mellan arbetssökande, Arbetsförmedlingen och kommunen, säger Benny Engberg (BP), kommunalråd.

Ewa Marianne Jonsson, verksamhetschef på Arbetsmarknadsenheten/Flyktingverksamheten inom Bollnäs kommun, förklarar att kommunen och Arbetsförmedlingen samverkar på flera olika sätt för att minska arbetslösheten.

– En viktig förklaring till det positiva resultatet är att Bollnäs kommun i samarbete med Arbetsförmedlingen har anställt arbetssökande genom extratjänster. Det sker samtidigt också många andra insatser, till exempel nya utbildningar.

Extratjänster är ett program på ett till tre år som syftar till att ge människor som varit utan arbete en längre tid, en chans på arbetsmarknaden. Där ska deltagarna utöver arbetet också höja sin kompetens genom påtaglig kontakt med arbete, arbetsmarknad, kurser och andra utbildningsinsatser.

– Vi ser en tydlig koppling mellan extratjänster och att människor kommer in på arbetsmarknaden på sikt. I Bollnäs har vi sett en uppgående kurva avseende extratjänsterna, under 2020 ökade deltagandet från 76 till 155 personer, berättar Mikael Ohlsson på Arbetsförmedlingen Gävleborg.
– Kommuner som bygger upp processer kring detta ser resultat och här ligger Bollnäs långt framme.


Möt Hajieh och Eftekhar som båda har betydelsefulla extratjänster

Dela på Facebook