//

Verksamhetsidé
Här på Klockargårdens förskola bemöter vi barn och föräldrar med respekt, värme och glädje. Alla får utrymme till delaktighet och inflytande i verksamheten. Vi vill att era barn ska mötas av en trygg personalstyrka med en gemensam värdegrund där alla strävar mot samma mål. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla och varje barn ges möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Detta gör vi genom att:
Se varje barn varje dag
Se vad barnet kan och uppmuntra det
Stimulera barns fantasi, skapande leklust och nyfikenhet
Lära barn empati, lyssna på andra och samarbeta
Stödja barnen i att våga tala inför andra och framförallt känna; att jag duger
Lära barnen respekt för människor, djur, natur och miljö
Stimulera barns språkutveckling och matematikutveckling, samt väcka deras nyfikenhet för bokstäver, ord, siffror och begrepp
Verka för att pojkar och flickor får lika stort inflytande och utrymme i verksamheten
Ge barnen utrymme, plats och tid för lek

I vår verksamhet ingår:
¤ Rim och ramsor
¤ Drama
¤ Sång/rörelse och musik
¤ Idrott-hälsa-rörelse
¤ Teknik/konstruktion
¤ Bild och form
¤ Dokumentation

Klockargården

Nyckelpigan
0278-257 17
 070-614 78 59

Humlan
070-545 26 98

Malin Sjölund
Rektor
Skicka e-post
 0278-254 93
072-519 45 69

 

Ny anmälan om förskoleplats görs via Skolplatsen

Tyck till här!