//

Förskolans vision
På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

pdfPlan mot diskriminering och kränkande behandling140.89 KB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyck till här!