//

Förskolans vision
På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

pdfPlan mot diskriminering och kränkande behandling140.89 KB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klockargården

Nyckelpigan
0278-257 17
 070-614 78 59

Humlan
070-545 26 98

Malin Sjölund
Rektor
Skicka e-post
 0278-254 93
072-519 45 69

 

Ny anmälan om förskoleplats görs via Skolplatsen

Tyck till här!